Své služby nabízíme malým a středním podnikatelským subjektům, fyzickým i právnickým osobám. 

Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi a jeho potřebám. Zaručujeme vysokou odbornost a kvalitu za příznivé ceny.

Nabízíme

Vedení daňové evidence

peněžní deník, evidence majetku, kniha faktur, DPH
 

 

Zpracování daňových přiznání

daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň
 

 

Mzdové účetnictví

pracovní smlouvy, dohody, přihlášky a odhlášky na správách sociálního zabezpečení, evidenční listy důchodového pojištění, mzdové listy, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
 
 

Vedení účetnictví

kompletní vedení účetnictví
 
 

Vedení účetnictví SVJ

kompletní vedení účetnictví pro SVJ